Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2018


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Arabidopsi arenosa
Rozetsteenkers 236-477 augustus Enter, Zuidermaten Honderden planten in moestuin. Zevende km-hok in Twente; derde sinds 2005.
Pieter Stolwijk
Verbena officinalis
IJzerhard 236-477 augustus Enter, Zuidermaten Een plant in grasberm. Zeventiende km-hok in Twente; negende sinds 2005.
Pieter Stolwijk
Sonchus palustris
Moerasmelkdistel 239-486; 240-487; 244-488 augustus Almelo De soort dringt van de zijtak Twentekanaal en het Lateraalkanaal Almelo binnen. Twintigste km-hok in Twente; 11de t/m 13de sinds 2005.
Otto Zijlstra
Ceratochloa cathartica
Paardengras 242-489 augustus Almelo Een drietal planten in een berm. Tweede (?) km-hok in Twente.
De eerste melding (op waarneming.nl) bij Borne wordt niet ondersteund met een foto en is evenmin opgenomen in de NDFF.
Otto Zijlstra
Hippuris vulgaris
Lidsteng 237-474 juli Goor Twee plekken in de opgedroogde Bolksbeek. Vijftiende km-hok in Twente; zesde sinds 2005
René de Wilde
Cyperus fuscus
Bruin cypergras 237-474 juli Goor Zo'n 40 planten aan de oever van de Regge. Vijftiende km-hok in Twente; tiende sinds 2005
René de Wilde
Sedum rupestre
Tripmadam 252-464 juni Haaksbergen, Berktepaalweg Enige planten in schrale berm, ver van bewoning. Achtste km-hok in Twente
Alleen de twee vondsten aan de Overijsselse Vecht kunnen 'wild' zijn; de overige zijn waaschijlijk als verwilderingen op te vatten.
Pieter Stolwijk
Verbascum speciosum
Kandelaartoorts
237-473 juni Goor Een plant op industrieterrein. Eerste melding voor Twente. René de Wilde
Hypericum x inodorum
Hypericum x inodorum
(H. androsaemum x hircinum)
237-477 juni Enter Een plant aan de Entergraven, in natuurlijk vegetatie. Eerste melding voor Twente. Pieter Stolwijk
Ranunculus sardous
Behaarde boterbloem 237-477 juni Enter, Wolvesweg Vele tientallen planten in een paardenwei. Vijfde km-hok in Twente, tweede sinds 2005. Pieter Stolwijk
Ranunculus sardous
Behaarde boterbloem 248-466 juni Haaksbergen, Hazenweg Een plant, wegberm. Vierde km-hok in Twente, eerste sinds 2005. Pieter Stolwijk
Linaria maroccana
Linaria maroccana 248-466 juni Haaksbergen, Kolenbranderweg Tiental planten bij viaduct nieuwe N18. Uitgezaaid, met o.a Centaurea cyanus (Korenbloem). Eerste melding voor Twente. Pieter Stolwijk
Lupinus angustifolius
Blauwe lupine 248-466 juni Haaksbergen, Kolenbranderweg Tientallen planten bij viaduct nieuwe N18. Uitgezaaid, met o.a Centaurea cyanus (Korenbloem). Zesde km-hok in Twente. Pieter Stolwijk
Lupinus luteus
Gele lupine 248-466 juni Haaksbergen, Kolenbranderweg Enige planten bij viaduct nieuwe N18. Uitgezaaid, met o.a Centaurea cyanus (Korenbloem). Achtste km-hok in Twente. Pieter Stolwijk
Koeleria macrantha
Smal fakkelgras 240-476 mei Seppenwoolde, Deldenerbroek Een tiental planten in natuurontwikkelingsterrein. Vijfde km-hok in Twente.
Eerdere vondsten voornamelijk in Oldenzaal.
Pieter Stolwijk
Allium schoenoprasum Bieslook 234-503 mei bij Mariënberg Zestiende km-hok in Twente. Otto Zijlstra
Sisymbrium loeselii Spiesraket 252-469 mei Boekelo; viaduct N18 Enige planten. 12 km-hokken in Twente sinds 1977; steeds een kortstondig optreden, voornamelijk in Enschede. Pieter Stolwijk
Lysimachia nemorum
Boswederik 260-488 mei Volthe, Roelinksbeek Een klein aantal planten. Nieuw (vijfde) km-hok in Twente.
In een nat bosje waar eerder o.a Gagea spathacea (Schedegeelster) is gevonden.
Pieter Stolwijk
Polycarpon tetraphyllum Kransmuur 258-470 mei Enschede Vierde km-hok in Twente, steeds in stedelijk gebied. Otto Zijlstra
Carex ligerica Rivierduinzegge 225-509; 236-501; 237-500; 237-501 mei Balkbrug; tussen Mariënberg en Sibculo Zeer talrijk. Nu ruim 20 km-hokken in Twente. Otto Zijlstra
Pyrola minor Klein wintergroen 260-477 mei Veendijk, Enschede Enige planten. 10 oude km-hokken (niet terguggemeld); 9 km-hokken recent. Jo Schunselaar
Milium effusum Bosgierstgras 244-461 april Lankheet Een pol. Meer dan 50 km-hokken in Twente; niet eerder in dit gebied gezien. Excursie FWT
Potentilla tabernaemontani
Voorjaarsganzerik 257-468 april Enschede Enige planten in wegberm. Vier oude km-hokken aan de Vecht; 6 km-hokken reent in wegbermen. Pieter Stolwijk
Geranium lucidum
Glanzige ooievaarsbek 253-490; 253-493 april Reutum; Vasse Enige planten. 14 km-hokken in Twente.
De soort wordt nu ook buiten het stedelijk gebied aangetroffen.
Pieter Stolwijk

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON